content top

Kde vyřídit a jak získat elektronický podpis

Kde vyřídit a jak získat elektronický podpis

Elektronický podpis může usnadnit komunikaci s úřady – některé dokumenty je díky němu možné poslat elektronickou poštou, místo aby bylo nutné jít s nimi osobně na podatelnu úřadu nebo je posílat v papírové podobě jako normální poštovní zásilku. Daňové přiznání, přehled pro správu sociálního zabezpečení – to jsou jen některé dokumenty, které je možné poslat úřadům v digitální podobě....

Celý článek

Zaokrouhlování DPH

Zaokrouhlování DPH

Se zaokrouhlováním je někdy potíž. Zaokrouhlovat se přitom při platbách v hotovosti musí často – ceny jsou většinou nikoli na celé koruny, ale i na nějaké ty haléře. V hotovosti ale zná česká měna už dávno pouze celé koruny. Jak si ale při zaokrouhlování poradit s DPH, která je také součástí ceny? Vše se řídí zákonem o dani z přidané hodnoty. Ten stanoví, jak zaokrouhlovat samotnou výši daně...

Celý článek

Koncesní listina

Koncesní listina

Pro velkou řadu oborů podnikání stačí vyřídit si živnostenský list (a také se samozřejmě přihlásit coby osoba samostatně výdělečně činná na finančním úřadu k placení daní a u zdravotní pojišťovny k placení zdravotního pojištění a u správy sociálního zabezpečení k placení „sociálního“ pojištění). U některých živností to ale tak jednoduché není. Pro některý z 80 oborů tzv. živnosti...

Celý článek

Rozšíření živnostenského listu

Rozšíření živnostenského listu

Svět podnikání je dynamický a podnikatel musí být také. Musí se umět přizpůsobit měnící se situaci na trhu – a třeba se i vrhnout do jiného oboru, než s jakým původně začínal. Nebo o něj svůj podnikatelský záběr rozšířit. Takové rozšíření působnosti je však třeba také dát vědět úřadům. Není obor jako obor V případě, že podnikatel má živnostenské oprávnění pro některý z oborů...

Celý článek

Zahájení podnikání + tipy na podnikání

Zahájení podnikání + tipy na podnikání

Zahájit podnikání není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Chce to především spoustu odvahy, schopnosti snášet nejistotu a chuť riskovat. A především ochotu rozhodovat sám za sebe. Limitujícím faktorem pro rozjezd podnikání jsou samozřejmě finanční zdroje, které na začátku obvykle chybějí – a obvykle chybějí i možnosti, jak získat peníze zvenčí. Ne vždy je však k zahájení...

Celý článek

Pozastavení živnosti

Pozastavení živnosti

I v podnikání může nastat chvíle, kdy si člověk potřebuje nebo zkrátka musí dát pauzu – třeba v případě podnikatelky, které se narodilo dítě a potřebuje se teď věnovat hlavně jemu. Nebo v případě člověka, který dostal výbornou pracovní nabídku, kvůli které mu stojí za to své ne až tak výdělečné podnikání opustit – ale po čase se k němu možná bude chtít vrátit. Pokud taková situace...

Celý článek

Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání

Podnikáníje definováno jako „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku„. Svoboda podnikat a snažit se tak pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dosáhnout zisku (v ideálním případě zbohatnout) je zaručena Listinou základních práv a svobod – každý má podle ní právo podnikat a provozovat jinou...

Celý článek

Zdroje financování podniku

Zdroje financování podniku

Smyslem podnikání je vydělávat peníze. Protože ale zároveň platí, že nic na světě není zadarmo, i výdělečná činnost něco stojí. Každé podnikání generuje neustále náklady – od peněz za materiál na výrobu či třeba za nákup zboží určené k dalšímu prodeji přes platby za energie, nájemné nebo mzdy zaměstnancům až po to, co je třeba zaplatit státu – daně, mzdové odvody, odvody na zdravotní a...

Celý článek

Rozdělení zisku – výplata podílu na zisku

Rozdělení zisku – výplata podílu na zisku

Pokud podnikatel působí jako fyzická osoba, je to se ziskem docela jednoduché. Prostě mu „zbyde“ – po zaplacení všech nákladů, které s jeho podnikáním souvisí, vyplacení mezd lidem, kteří pro něj pracují a odvedení všech odvodů, které k tomu patří. K tomu ještě je nutné uhradit různé splátky závazků (úvěry, leasingy…) a pokud po tom všem podnikateli něco zůstane, je to jeho zisk, který má k...

Celý článek

Rozvaha a výsledovka

Rozvaha a výsledovka

Rozvaha a výsledovka patří k základním výkazům roční účetní závěrky. Zatímco ale výsledovka je dynamický typ výkazu, protože se týká tzv. tokových veličin (zobrazuje hodnoty za určité období), rozvaha je statická. Zobrazuje totiž hodnoty platné k určitému okamžiku (tzv. stavové veličiny). Aktiva a pasiva To je také hlavní funkcí rozvahy – podat přehled o stavu majetku firmy a její finanční...

Celý článek
content top