Výkaz zisků a ztrát

Dokument, který podnikateli ukáže, jak dobře nebo špatně jeho podnik v daném účetním období fungoval – zda se dopracoval k zisku nebo propadl do ztráty. To je výkaz zisků a ztrát, přezdívaný též jako výsledovka. Výnos není příjem Ve výsledovce se nesledují výdaje a příjmy, ale náklady a výnosy. Mezi těmito pojmy je rozdíl, minimálně pro ty, kdo se zabývají účetnictvím. A ač to na první pohled...

Celý článek