content top

Jak založit občanské sdružení

Jak založit občanské sdružení

Založení firmy v podobě s. r. o., akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti není jedinou možností, jak spojit síly pro společný cíl. Podnikatelé mohou založit sdružení fyzických osob – každý sice před úřady zůstává sám za sebe (sám si daní, sám si platí všechny své závazky, má svou vlastní právní subjektivitu), v rámci smlouvy o sdružení si ale mohou...

Celý článek

Jak založit s. r. o.

Jak založit s. r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou obchodní společnosti v České republice. Podle statistik podniká prostřednictvím společnosti s ručením omezeným zhruba každý 35. podnikatelský subjekt v České republice. Důvodem obliby této právní formy je omezení rizika. Ručení omezené Zatímco fyzická osoba (a například také společník veřejné obchodní společnosti nebo kontemplář...

Celý článek

Holding

Holding

Holding je skupina kapitálově navzájem provázaných firem. V centru holdingové struktury je mateřská holdingová společnost (holder), která kapitálově ovládá a strategicky řídí skupinu dceřiných společností. Tyto dceřiné společnosti mají vlastní právní subjektivitu, vlastní vedení a vysokou míru samostatnosti, alespoň navenek. Navenek vystupují samy za sebe – samostatně hospodaří se svým majetkem,...

Celý článek

Tichý společník

Tichý společník

Společník, který není „pravým“ společníkem. Zůstává v pozadí, anonymní. Tím, že se někdo stane tichým společníkem, nevstupuje do firmy, nevzniká nový právní subjekt – spíš tu vzniká určitý typ smluvního vztahu. Tichý společník vloží do firmy peníze –za to má nárok na podíl na zisku. Dej vklad a mlč Ono slovo „tichý“ v termínu „tichý společník“ odkazuje ke skutečnosti, že jde o...

Celý článek

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost

V případě, že člověk podniká jako fyzická osoba, ručí za své podnikatelské závazky celým svým majetkem. Pokud s někým založí firmu a zvolí si formu veřejné obchodní společnosti, tento Damoklův meč nad ním zůstává. U veřejné obchodní společnosti ručí za její závazky společně a nerozdílně všichni společníci celým svým majetkem a stejně tak nesou (pokud se nedohodnou ve společenské smlouvě...

Celý článek

Komanditní společnost

Komanditní společnost

Do světa podnikání lze vstoupit buď jako fyzická osoba nebo prostřednictvím firmy – právnické osoby. Druhá možnost má několik možných podob. Jednou z nich je tzv. komanditní společnost. Komanditista versus komplementář Komanditní společnost patří mezi tzv. osobní obchodní společnosti (další kategorií firem jsou kapitálové obchodní společnosti a případně evropské obchodní společnosti). Komanditní...

Celý článek

Sdružení podnikatelů

Sdružení podnikatelů

V průběhu podnikání se může podnikatel dostat do fáze, kdy by rád spojil síly s jiným podnikatelským subjektem, ale nechce hned zakládat společnou firmu. Spojit se chce například jen proto, aby si mohli navzájem přepustit čas od času zakázky, které zrovna sami „nestíhají“ nebo proto, že živnostník potřebuje na specifickou zakázku využít služby jiného živnostníka – vzhledem k nárazovosti...

Celý článek
content top