content top

Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání

Podnikáníje definováno jako „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku„. Svoboda podnikat a snažit se tak pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dosáhnout zisku (v ideálním případě zbohatnout) je zaručena Listinou základních práv a svobod – každý má podle ní právo podnikat a provozovat jinou...

Celý článek

Podnikání při zaměstnání

Podnikání při zaměstnání

Někdy výplata nestačí, zároveň se ale člověk nechce vzdávat jistoty, že mu každý měsíc přiteče na účet přísun peněz od jeho zaměstnavatele. Řešením, jak si k penězům ze zaměstnání přivydělat něco navíc pak může být podnikání. Podnikání při zaměstnání může být také řešením pro období rozjezdu podnikání – pokud se podnikání podaří úspěšně rozjet, může dát zaměstnanec...

Celý článek

Pasivní příjem

Pasivní příjem

Sen o pečených holubech, co létají zadarmo do huby, koláčích bez práce a peněz padajících z nebe občas sní každý z nás. Svou reálnou podobu pak nabírají v lákání na projekty slibující zajištění tzv. pasivního příjmu. Zní to tak krásně – jen si tak ležet a vědět, že každou chvíli je moje konto zase o nějakou tu korunku bohatší, aniž bych musel hnout prstem. Bezpracné výdělky ale neexistují....

Celý článek

Podnikatelský záměr: vypracovaný vzor

Podnikatelský záměr: vypracovaný vzor

Podnikatelský záměr je strategický dokument, který přehledně a jasně shrnuje cíle daného podnikání a způsoby jejich dosažení. Neexistuje jeden jediný správný způsob, jak takový dokument sestavit. Záleží i na tom, k jakému účelu je určen. Zda si jen začínající podnikatel potřebuje na papíře ujasnit, jaké jsou perspektivy a rizika jeho budoucího podnikání a co přesně chce vlastně dělat, nebo zda bude...

Celý článek

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál

Každé podnikání potřebuje k rozjezdu kapitál. ten může mít podobu jak finančních prostředků určených k financování podnikání, tak majetku, který má firma k dispozici. Jsou dva druhy kapitálu – vlastní a cizí. Na tomto místě se věnujeme tomu, co všechno zahrnuje vlastní kapitál firmy. Každá firma dostává do vínku základní kapitál, s nímž je založena. Ten ale nehraje obvykle až tak velkou roli...

Celý článek

Zdroje financování podniku

Zdroje financování podniku

Smyslem podnikání je vydělávat peníze. Protože ale zároveň platí, že nic na světě není zadarmo, i výdělečná činnost něco stojí. Každé podnikání generuje neustále náklady – od peněz za materiál na výrobu či třeba za nákup zboží určené k dalšímu prodeji přes platby za energie, nájemné nebo mzdy zaměstnancům až po to, co je třeba zaplatit státu – daně, mzdové odvody, odvody na zdravotní a...

Celý článek

SWOT analýza

SWOT analýza

Základem strategie, ať jde o vedení války nebo o boj o místo na slunci na konkurenčním trhu, je znát dobře svou sílu, ale i své slabiny. Věděl to již legendární čínský vojevůdce Sun-c‘, který ve své knize Umění války napsal: „Vítězí ten kdo ví, kdy může či nemůže bojovat. Vítězí ten kdo ví, jak naložit s vlastní převahou a nebo slabostí… Kdo zná protivníka a zná sebe, vybojuje sto...

Celý článek

Rozdělení zisku – výplata podílu na zisku

Rozdělení zisku – výplata podílu na zisku

Pokud podnikatel působí jako fyzická osoba, je to se ziskem docela jednoduché. Prostě mu „zbyde“ – po zaplacení všech nákladů, které s jeho podnikáním souvisí, vyplacení mezd lidem, kteří pro něj pracují a odvedení všech odvodů, které k tomu patří. K tomu ještě je nutné uhradit různé splátky závazků (úvěry, leasingy…) a pokud po tom všem podnikateli něco zůstane, je to jeho zisk, který má k...

Celý článek

Rozvaha a výsledovka

Rozvaha a výsledovka

Rozvaha a výsledovka patří k základním výkazům roční účetní závěrky. Zatímco ale výsledovka je dynamický typ výkazu, protože se týká tzv. tokových veličin (zobrazuje hodnoty za určité období), rozvaha je statická. Zobrazuje totiž hodnoty platné k určitému okamžiku (tzv. stavové veličiny). Aktiva a pasiva To je také hlavní funkcí rozvahy – podat přehled o stavu majetku firmy a její finanční...

Celý článek

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát

Dokument, který podnikateli ukáže, jak dobře nebo špatně jeho podnik v daném účetním období fungoval – zda se dopracoval k zisku nebo propadl do ztráty. To je výkaz zisků a ztrát, přezdívaný též jako výsledovka. Výnos není příjem Ve výsledovce se nesledují výdaje a příjmy, ale náklady a výnosy. Mezi těmito pojmy je rozdíl, minimálně pro ty, kdo se zabývají účetnictvím. A ač to na první pohled...

Celý článek
content top