Dotace pro začínající podnikatele

Jedním ze způsobů, jak se dostat ke kapitálu potřebnému k rozjezdu nového nebo k rozvoji slibného, ale zatím jen krátce fungujícího podnikání, může být pokus získat nějakou dotaci od státu, případně z evropských fondů. Podnikání se státní podporou zní sice hezky, ale ne každému je ruka, která třímá „veřejné peníze“, otevřená. Získat dotaci je tak trochu jako vyhrát v loterii. Žadatelů jsou spousty. Na druhé straně – mnoho podnikatelů ani netuší, že by na své podnikání mohli nějakou dotaci dostat,  atak je ani nenapadne o ni zkusit žádat. Říká se, že je hloupý, kdo dává, ale hloupější, kdo nebere. Kde se tedy dá zkusit brát?

Úvěr se zárukou státu

Získat úvěr u banky je pro začínajícího podnikatele velký problém, hlavně kvůli chybějící podnikatelské historii a nemožnosti dostatečného zajištění úvěru nemovitým majetkem. Pomoct při získání úvěru může  program ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky Start. Za úvěr se v takovém případě zaručí za podnikatele stát. S pomocí tohoto programu může podnikatel získat úvěr ve výši až 5 milionů korun u některé ze spolupracujících bank (Česká spořitelna, Equa bank, GE Money bank, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Sberbank a Waldviertler Sparkasse).
Program ale není otevřen úplně pro všechny. Žádat o záruku mohou pouze ti, kdo splňují definici malého podnikatele, což podle definice ministerstva jsou ti, kdo zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 10 milionů EUR – tuto podmínku asi v případě začínajících podnikatelských projektů nebude problém naplnit. Nesmí být v insolvenci a mít pohledávky vůči úřadům nebo svým zaměstnancům. Zcela vyjmuty z možnosti žádat o podporu v rámci programu Záruka jsou některé obory podnikání – například zemědělská prvovýroba. Nesmí jít také o podnikatele, jehož místem působení je Praha (ta je považována za příliš bohatý kraj na to, aby sem měli jít peníze na rozvoj podnikání).

Severní a střední Morava mají Inostart

Obdobou programu Start je  program Inostart realizovaný Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou ve spolupráci s Českou spořitelnou. Jeho smyslem je umožnit pomocí zvýhodněných záruk získat úvěry pro uskutečnění inovativních podnikatelských projektů – ale pouze těch, které budou uskutečněny na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Kromě místa působiště v Moravskoslezském nebo Olomouckém kraji jsou podmínky získání záruky v rámci tohoto programu prakticky shodné s programem Start. Podmínkou získání podpory v rámci programu Inostart je také naplnění pojmu „inovativní projekt“. Jako takový je chápán podle definice „projekt zaměřený na tvorbu nových či zlepšování existujících výrobních technologií, výrobků a poskytovaných služeb“. V rámci programu může žadatel navíc kromě záruky za úvěr v případě zájmu získat také podporu v podobě částečné úhrady nákladů  na poradenství zajišťované Českou spořitelnou (až do výše 10 % z hodnoty úvěru).

A co zemědělci?

Z uvedených programů byly vyřazeni všichni, kdo podnikají v zemědělské prvovýrobě, lesnictví či třeba chovu ryb. I pro ně ale existují možnosti, jak dosáhnout na dotace – z Programu rozvoje venkova. Kdo podniká v zemědělské výrobě nebo cestovního ruchu (a není na trhu déle než dva roky) a činí tak v obci, která má méně než 2000 obyvatel, může zkusit štěstí v rámci Programu rozvoje venkova – Podpora cestovního ruchu.

Sledovat výzvy

Kdo chce získat nějaké peníze z dotací, musí sledovat aktuální výzvy v rámci jednotlivých dotačních programů – pro přihlášení se do programu je vždy jen omezená doba. Aktuální výzvy spolu s podmínkami čerpání jsou na stránkách státní agentury Czechinvest, ministerstva průmyslu a obchodu či ministerstva pro místní rozvoj (Program rozvoje venkova), různé regionální dotační programy jsou také na stránkách jednotlivých krajských úřadů.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *