Koncesní listina

Pro velkou řadu oborů podnikání stačí vyřídit si živnostenský list (a také se samozřejmě přihlásit coby osoba samostatně výdělečně činná na finančním úřadu k placení daní a u zdravotní pojišťovny k placení zdravotního pojištění a u správy sociálního zabezpečení k placení „sociálního“ pojištění). U některých živností to ale tak jednoduché není.

Pro některý z 80 oborů tzv. živnosti volné stačí splnit obecné podmínky pro založení živnosti – plnoletost (i když ani to už tak úplně neplatí – nezletilý adept na podnikání může zkusit požádat soud o předčasné zplnoletnění kvůli podnikání). U živností řemeslných a vázaných je nutné pro získání živnostenského oprávnění doložit i odbornou způsobilost. A v případě tzv. koncesovaných živností potřebuje ještě k tomu získat tzv. koncesní listinu – což je cosi jako povolení státu k výkonu dané činnosti.

Podnikání s koncesí

Mezi koncesované živnosti patří například výroba a úprava lihovin. Po nechvalně proslulé metanolové aféře nově potřebují koncesi i provozovatelé restaurací – pokud chtějí smět hostům nalévat i tvrdý alkohol. Koncesi potřebují také ti, kdo podnikají ve výrobě a prodeji zbraní a střeliv nebo v pyrotechnickém průzkumu. Neobejdou se bez ní ti, kdo podnikají v pohřebních službách. Musí ji ale mít také třeba podnikatelé v silniční či vnitrozemské vodní dopravě nebo ti, kdo chtějí rozjet cestovní kancelář.

Zatímco v kterémkoli z oborů tzv. živnosti volné je možné začít podnikat hned, stačí jen tento úmysl oznámit na živnostenském úřadě a není nutné čekat ani, než je živnostenské oprávnění v ruce, u koncesovaných živností se musí čekat se zahájením činnosti na vydání koncesní listiny. Ta se nedává „automaticky“.

Jak se žádá o koncesi

Podnikatel musí o její vydání zažádat na živnostenském úřadě, který ověří, zda žadatel splňuje všechny odborné předpoklady a další podmínky nutné pro její získání. Posuzování žádosti o koncesi probíhá v režimu správního řízení. K žádosti o koncesi se během něj vyjadřují – nebo alespoň u většiny oborů tomu tak je- i další státní instituce, do jejichž působnosti daný obor živnosti spadá. Takže např. k žádosti o koncesi na živnost „silniční motorová doprava“ se vyjadřuje odbor dopravy příslušného krajského úřadu. Může trvat až měsíc, než se příslušný státní úřad vyjádří.
Když je vše hotovo, má živnostenský úřad na vydání koncesní listiny pět dnů. V rámci vyřízení koncesované živnosti se platí 1000 korun – a to i v případě, že koncese nakonec není udělena – což se také nakonec může stát. V případě, že podnikatel už má živnostenské oprávnění a koncesi a žádá o další koncesi, činí poplatek 500 korun.

Bez odborné způsobilosti to nejde

Ať už žádá o koncesi pro podnikání v jakémkoli oboru, musí žadatel splňovat v první řadě všeobecné podmínky pro podnikání – plnoletost a bezúhonnost. U koncesovaných živností se k tomu přidávají – podobně jako v případě živností vázaných a řemeslných – i další požadavky na odbornou způsobilost.
Žadatel musí doložit potvrzení o tom, že dosáhl požadovaného vzdělání či jiných kvalifikačních požadavků a u některých koncesí musí doložit i další náležitosti (např. v případě silniční nákladní dopravy finanční způsobilost). Požadované doklady přiloží k žádosti o koncesi, kterou podá na živnostenském úřadě.
Pak proběhne již zmiňované správní řízení, v jehož průběhu je žádost o koncesi posuzována. Pokud je výsledkem tohoto procesu rozhodnutí o udělení koncese, vydá ji živnostenský úřad do 15 dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabyde právní moci.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *