Podnikatelský plán

Základem podnikání je dobrý nápad. Jen na jeho základě začít vybavovat provozovnu, investovat do nákupu techniky či najímat lidi na práci a rozjíždět tak podnikání na plné obrátky se ale nemusí vyplatit. Prvotní nápad má obvykle jen nejasné obrysy a adept na podnikání v této fázi obvykle ještě nemá ani jasnou představu o tom, nakolik ho takový nápad skutečně má šanci uživit. Ostrému rozjezdu podnikání by proto mělo předcházet sestavení podnikatelského záměru nebo podnikatelského plánu.

Co je podnikatelský plán

Podnikatelský plán je strategický dokument, který přehledně a jasně shrnuje cíle daného podnikání a způsoby jejich dosažení. Může mít podobu stručného konceptu stejně jako silně formalizovaného a obsáhlého dokumentu. Může být určen pro vlastní potřebu podnikatele, ale také pro shánění peněz na podporu rozjezdu podnikání z externích zdrojů – při jednání s bankou o úvěru nebo s potenciálními investory je předložení pečlivě vypracovaného podnikatelského záměru samozřejmostí. Účel, kterému má daný dokument sloužit, samozřejmě ovlivňuje jeho podobu.

Tříbení myšlenek

Pokud si mladý začínající podnikatel potřebuje spíše pro sebe „utřídit myšlenky„, nemusí vytvářet žádné sáhodlouhé elaboráty a držet se nějaké pevně dané „oficiální“ struktury. Stačí si sednout a zkusit stručně a jasně zformulovat nápad na své podnikání na papír. Už toto „slohové cvičení“ může mnohému pomoct – pokud zjistí, že není schopen v pár větách vyjádřit, co by vlastně mělo být náplní jeho budoucího podnikání, napovídá, že by bylo dobré si vše ještě ujasnit. Po tomto slohovém cvičení by se měl pustit do říše čísel a dat a konfrontovat s nimi své představy. Uvědomit si, jak velká je asi cílová skupina, která by mohla na daný produkt či službu slyšet a nakolik bude schopna za tento produkt či službu platit podnikatelem požadovanou cenu. Kolik peněz bude nutné investovat do rozjezdu podnikání a za jak dlouho mají šanci se vrátit? A jak dostanu svůj produkt k zákazníkům?

Podnikatelský plán jako lákadlo pro investory

Poněkud odlišná situace nastává, pokud má být podnikatelský plán dokumentem, který svou kvalitou může ovlivnit získání úvěru u banky či zájem potenciálního investora, jenž by vložil do začínajícího podniku svůj kapitál. Takový „oficiální“ podnikatelský záměr už svá pravidla má.

Pravidla podnikatelského plánu

Začínat by měl stručným představením podnikatelského projektu. Důležité je umět srozumitelně popsat podstatu svého zamýšleného podnikání, tedy co přesně hodlám dělat a proč to považuji za dobrý nápad (v čem vidím podnikatelskou příležitost – například že to zatím nikdo jiný nedělá), kdo výrobky či služby, které budu poskytovat, potřebuje (cílová skupina) a jaké výhody oproti stávajícím řešením zákazníkovi svými produkty či službami přinesu.
Následovat by mělo představení „realizačního týmu“ – investory nezajímá jen kvalita samotného nápadu, ale také lidí, kteří ho chtějí realizovat (přinejmenším jejich odbornost a dosavadní zkušenosti).
Následuje analýza aktuální situace na trhu, velikost cílové skupiny a analýza konkurence. Důležitou podmínkou úspěchu v podnikání je i vhodná volba marketingové a obchodní strategie. Potenciální investory proto bude určitě zajímat definice té naší. Na jaký segment zákazníků budeme cílit, jakými prostředky, jaké jsou možné konkurenční výhody našeho produktu a jakým způsobem o nich přesvědčíme zákazníky. A jakým způsobem k nim produkt dostaneme (zajištění distribuce).
A přicházejí na řadu peníze. Nedílnou součástí podnikatelského záměru je finanční plán, který převádí všechny ty pěkné řeči o budoucím úspěšném podnikání, konkurenčních výhodách a světlých zítřcích do podoby čísel – plán nákladů, plán výnosů, plán peněžních toků… Součástí finančního plánu je i návrh financování podnikatelského projektu. V případě, že počítáme se zdroji „zvenčí“, je nutné uvést jejich potřebnou výši a dobu, za niž je budeme schopni splatit.
Poslední kapitola podnikatelského záměru by měla být věnována rozboru silných, ale i slabých stránek podnikatelského projektu a zmapovat příležitosti, které se pro něj otevírají, i hrozby, které mohou zabránit jeho úspěchu. Rizika je nutné nejen identifikovat, ale také navrhnout opatření k jejich eliminaci.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *