Pozastavení živnosti

I v podnikání může nastat chvíle, kdy si člověk potřebuje nebo zkrátka musí dát pauzu – třeba v případě podnikatelky, které se narodilo dítě a potřebuje se teď věnovat hlavně jemu. Nebo v případě člověka, který dostal výbornou pracovní nabídku, kvůli které mu stojí za to své ne až tak výdělečné podnikání opustit – ale po čase se k němu možná bude chtít vrátit. Pokud taková situace nastane, není nutné živnost hned rušit. V případě, kdy by ji chtěl člověk obnovit, začínal by se vším vyřizováním zbytečně znovu úplně od začátku. Včetně placení poplatku za zřízení živnostenského oprávnění.

Provozování živnosti lze v případě potřeby kdykoli přerušit, na libovolně dlouhou dobu. Třeba jen na pár měsíců, ale klidně i na pár let. Zbavíme se tak povinnosti podávat daňové přiznání a odvádět sociální pojištění – zdravotní pojištění si platit musíme, i pokud bychom po dobu přerušení živnosti byli zcela bez práce a bez příjmů. V takovém případě je nutné přihlásit se na zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit zákonem dané minimální zálohy, jež jsou ale nižší, než je minimální záloha pro osoby samostatně výdělečně činné. Sociální pojištění v případě, že nemá žádné zdanitelné příjmy, člověk platit nemusí. Doba, po kterou neplatí, se mu však nezapočítává do odpracovaných let potřebných pro vznik nároku na důchod. Zároveň je ale přerušení živnosti bráno jako doba, kdy skutečně samostatná výdělečná činnost neprobíhá. A tak přestože nemá podnikatel  živnost zcela ukončenu, jen přerušenu, může se jít přihlásit na úřad práce o podporu v nezaměstnanosti – pokud samozřejmě nemá jinou výdělečnou aktivitu.

Musíte to oznámit

O to, aby se všechny instituce dozvěděly, jak se s námi věci mají, se ale musíme postarat sami. V případě, že by člověk pouze přerušil placení záloh na sociální a zdravotní pojištění a nezabýval se vyplňováním daňového přiznání, protože se prostě sám pro sebe rozhodl přerušit živnost, by na něj stát pohlížel dál jako na aktivního živnostníka, který neplní své závazky vůči státu – a všechny nezaplacené zálohy a daně by se ukládaly jako dluh a z něj by naskakovaly ještě další penále. Takové „přerušení“ by přišlo hodně draho. Své rozhodnutí o přerušení živnosti proto musí podnikatel oznámit hned na několika místech. Na všechno jsou navíc zákonem stanovené lhůty. Platí ale, že je lepší oznámit vše se zpožděním, než vůbec.

Do osmi dnů je nutné informovat o přerušení živnosti správu sociálního zabezpečení a také zdravotní pojišťovnu. Nejpozději do 15 dnů pak musí být přerušení živnosti oznámeno také finančnímu úřadu. Na živnostenský úřad už kvůli oznamování přerušení živnosti extra běhat nemusíme. Vyplatí se ale celý proces obrátit a zajít na živnostenský úřad, kde můžeme vše vyřídit prostřednictvím jednotného registračního formuláře. Po jeho vyplnění už nemusíme obíhat s oznamováním přerušení živnosti zvlášť finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Svou zákonnou povinnost máme už splněnu. Formulář můžeme vyplnit na kterémkoli živnostenském úřadě v republice, kde se nám to nejlépe hodí, bez ohledu na to, kde jsme se se k živnosti zaregistrovali či kde máme trvalé bydliště.

Pozor na automatické obnovení

Přerušit živnost jde maximálně na dva roky. Po uplynutí této lhůty ale nezaniká, naopak, automaticky se obnoví – pokud do té doby nenahlásíme, že chceme přerušení prodloužit. To je skutečnost, o které mnozí podnikatelé nic nevědí. Může se tak stát, že se najednou po několika letech od okamžiku, kdy se svému podnikání přestali věnovat, přerušili ho a spokojeně na něj zapomněli, např. při podávání žádosti o hypotéku dozvědí od banky, že mají svou živnost stále aktivní a banka na ně kvůli aktivitě, které se už dávno nevěnují, náhle pohlíží jako na podstatně rizikovější typ klientely (a nabízí jim proto podstatně méně výhodnou úrokovou sazbu). Jiný problém obvykle nevzniká – pokud svou živnost měli  za dávno zaniklou a během této doby pracovali jako zaměstnanci a odváděli tudíž za sebe zdravotní a sociální pojištění a daně, žádné dluhy na těchto položkách jim nevznikly.

Snadný návrat

Pokud chce podnikatel „restartovat“ své přerušené podnikání ještě před tím, než uplyne doba, na kterou nahlásil přerušení živnosti, musí to úřadům také oznámit. Návrat k živnosti je třeba v takovém případě oznámit zdravotní pojišťovně (do osmi dnů od opětovného zahájení živnosti), správě sociálního zabezpečení (do osmého dne v následujícím měsíci od zahájení) a finančnímu úřadu (do 30 dnů od zahájení). Pokud začne znovu podnikat až poté, co vypršela lhůta pro přerušení živnosti, ohlašovat nic nemusí – živnost se mu již automaticky obnovila.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *