Pozor na sankce při kontrole bezpečnosti práce – přehledná dokumentace Vám ušetří statisíce

Všichni to v nějaké formě známe. Bezpečnost práce je povinná pro každého zaměstnance nebo firmu a je velmi ošemetné se této povinnosti vyhýbat. Navíc Vás to při případné kontrole ze strany Inspektorátu bezpečnosti práce může vyjít pěkně draho, jelikož jsou pokuty za závažná porušení zákoníku práce vyměřovány až do výše jednoho milionu korun.

Za rok 2013 provedl úřad bezpečnosti práce téměř 17000 kontrol a udělil skoro 1000 pokut. Nekontroluje se jen samotné pracoviště, ale i stav elektrických a jiných strojů, záznamy o pracovních úrazech, školení zaměstnanců a v neposlední řadě i stav dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany a právě v této poslední oblasti bylo zjištěno nejvíce pochybení. Přitom řešení celého tohoto problému vůbec nemusí být drahé a složité.

Ty tam jsou doby, kdy bylo nutné vézt celou dokumentaci bezpečnosti práce ručně a pracně ji pravidelně doplňovat a následně vždy dodat na všechny pobočky nebo výrobní závody firmy. To samé platilo s osnovami na školení bezpečnosti práce, které se musely měnit s každou nově zavedenou technologií, což si vyžádalo několik hodin či dní práce určeného pracovníka. Tento pracovník pak za stav a aktuálnost dokumentace odpovídal a po čase bylo většinou poměrně složité se v kolikrát objemném šanonu zorientovat. Přehlednosti ani kolikrát nepřidal fakt, že se daná osoba sem tam změnila a každý člověk má trochu jiný přístup ke zpracování těchto dokumentů. Dnes si už naštěstí můžete na podobné záležitosti objednat externí společnost na bezpečnost práce jako crdr.cz, která Vám nejenom zajistí kvalitně připravenou dokumentaci BOZP, školení zaměstnanců nebo třeba dokumentaci požární ochrany, ale navíc za Vás sleduje veškeré změny v legislativě a vy tak máte jistotu, že nikdy žádnou z povinných částí nezanedbáte.

Dnes již zpracování dokumentace BOZP počítá s moderními technologiemi a po důkladném auditu pracoviště, který se musí dělat minimálně jednou za rok, Vám odborníci z http://www.crdr.cz připraví jak elektronickou, tak i tištěnou verzi dokumentace bezpečnosti práce. Nemusíte se bát, že by po čase Vaše dokumentace zestárla, protože při dlouhodobé spolupráci Vám crdr.cz za její aktuálnost ručí. Nezapomeňte také, že krom auditu a dokumentace bezpečnosti práci si můžete nechat zpracovat i potřebné a zákonem vyžadované směrnice požární bezpečnosti nebo rovnou i uspořádat potřebná povinná školení. U středních a větších firem navíc musí takováto školení provádět člověk, který k tomu má potřebná oprávnění a splňuje zákonem dané podmínky, a taková osoba se nutně nemusí na Vašem pracovišti běžně nacházet.

Samostatnou kapitolou, která s dokumentací BOZP souvisí, je potom i samotné školení zaměstnanců. Před samotným školením, které je povinné a nezastupitelné, je nutné nejdříve sepsat osnovu školení, která by měla obsahovat veškerá bezpečnostní rizika i specifika daného provozu s ohledem na způsob a technologie použité při práci. Po samotném školení podle dané osnovy musí následovat přezkoušení zaměstnance a to také k tomu způsobilým personálem. Po přezkoušení je nutné krom jiného i sepsat protokol o školení BOZP, který následně zaměstnanec podepíše. Tento protokol je ovšem také nezbytnou součástí dokumentace BOZP a musí být na výzvu pojišťovny v případě pojistné události, nebo inspektorátu bezpečnosti práce předložen. Inspektorát krom nezbytných součástí kontroluje i samotnou strukturu školení BOZP i jeho výsledky.

Z výše uvedeného vyplývá pro střední a větší firmy, že mají v zásadě dvě možnosti, jak celou tuto administrativně i personálně náročnou agendu řešit. Buď si na celou BOZP najmou zaměstnance, který se bude touto problematikou zabývat na téměř plný úvazek, nebo tuto povinnost outsourcují certifikované firmě, která vše připraví tak říkajíc „na klíč“ a sama se postará o veškeré související procedury jako je již zmíněná firma crdr.cz. Další velmi zajímavé a kolikrát i překvapující informace, které se týkají dokumentace BOZP najdete i na jejich dalším webovém portále http://www.dokumentacebozp.cz/. Tak nebojte se přenechat své povinnosti odborníkům. Investice do kompletního auditu a vyřešení bezpečnosti práce nepředstavují ve firemním rozpočtu velikou položku a Vy se alespoň nebudete bát kontrol ze strany inspekce bezpečnosti práce.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *