Rozšíření živnostenského listu

Svět podnikání je dynamický a podnikatel musí být také. Musí se umět přizpůsobit měnící se situaci na trhu – a třeba se i vrhnout do jiného oboru, než s jakým původně začínal. Nebo o něj svůj podnikatelský záběr rozšířit. Takové rozšíření působnosti je však třeba také dát vědět úřadům.

Není obor jako obor

V případě, že podnikatel živnostenské oprávnění pro některý z oborů živnosti volné a chce ho rozšířit o další z oborů této živnosti, stačí prosté oznámení. Volná živnost zahrnuje 80 oborů, v nichž člověk může začít podnikat, aniž by k tomu potřeboval splnit nějaké speciální požadavky na odbornou způsobilost. Stačí mu splnit obecné podmínky pro zahájení podnikání, jako je plnoletost a trestní bezúhonnost.

V případě živností řemeslných, vázaných či koncesovaných vstupují do hry i další požadavky – na odbornou způsobilost, v případě koncesovaných živností musí  podnikatel k výkonu svého podnikání dostat povolení od státu v podobě koncese. Až po splnění těchto podmínek může úspěšně rozšířit své podnikání.

Nový obor: Ohlášení zdarma

V případě rozšiřování živnostenského oprávnění  o další obor živnosti volné tak podnikatele nic nebrzdí. S volnou živností se pojí pouze ohlašovací povinnost – podnikatel živnost ohlásí a úřad už nijak nerozhoduje o tom, zda mu ji povolí provádět nebo ne (jako je tomu v případě živností koncesovaných). Při rozšiřování volné živnosti o další obor pak stačí také jen nahlásit živnostenskému úřadu změnu prostřednictvím formuláře s názvem Změnový list. Přestože při zahájení podnikání se za živnostenské oprávnění platí poplatek 1000 korun, při rozšíření živnosti volné o další obor se už žádný poplatek neplatí.

Bez pokuty

Podnikatel by měl úřadům hlásit všechny změny ve svých údajích – od změny adresy až třeba po rozšíření oboru podnikání. Pokud ale začne podnikat ještě v dalším oboru živnosti volné, živnostenské oprávnění pro živnost volnou a jen opomene oznámit živnostenskému úřadu to, že si přibral ke svému podnikání nový obor, žádné oplétačky z toho mít nebude. Nedopouští se totiž žádného správního deliktu, za který by mohl být sankcionován. Je dokonce možné si už při zahájení podnikání zaškrtnout všech osmdesát oborů živnosti volné – platí se pouze jeden správní poplatek 1000 korun bez ohledu na počet oborů.

Živnosti vázané a další

V případě živností řemeslných, vázaných a koncesovaných je to jiné. Tady se platí při rozšíření o novou živnost – zatímco živnost volná je jediná živnost s mnoha obory, u těchto živností jde vždy o samostatnou živnost – poplatek 500 Kč. Podnikatel musí navíc splnit tzv. zvláštní podmínky pro zahájení živnosti – těmi je myšlena především odborná způsobilost.

Další články z rubriky

Štítky: , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *