Výkaz zisků a ztrát

Dokument, který podnikateli ukáže, jak dobře nebo špatně jeho podnik v daném účetním období fungoval – zda se dopracoval k zisku nebo propadl do ztráty. To je výkaz zisků a ztrát, přezdívaný též jako výsledovka.

Výnos není příjem

Ve výsledovce se nesledují výdaje a příjmy, ale náklady a výnosy. Mezi těmito pojmy je rozdíl, minimálně pro ty, kdo se zabývají účetnictvím. A ač to na první pohled může vypadat jako zbytečné cifršpionské lpění na slovíčkách, která lze v realitě libovolně zaměňovat, není tomu tak.
Příjmy a výdaje jsou spojeny se „skutečnými“ penězi – ať už jde o peníze v hotovosti nebo o ty, které dorazí na účet (nebo jsou v případě výdajů strženy z účtu) podnikatele či firmy v podobě bezhotovostního převodu. V případě příjmů tak jde o peníze, které jsou tu, podnikatel je má okamžitě k dispozici. Oproti tomu výnosem je myšleno už to, že byl vystaven doklad, který zakládá nárok na příjem, bez ohledu na to, že zatím žádné peníze ve skutečnosti nedostal. To znamená, že ve chvíli, kdy podnikatel vystaví zákazníkovi fakturu na odebrané zboží, v jeho účetnictví mu v tu chvíli vznikl výnos. Přestože možná ze zákazníka bude vyfakturované peníze dolovat ještě dalšího půl roku (nebo i déle) a třeba je z něj nakonec ani nedostane. Ne každý příjem se navíc promítne do výnosů. Výnos je částka, kterou podnikatel získal díky své podnikatelské aktivitě. Příjem je cokoli, co podnikatel získal, bez ohledu, zda to přímo souvisí s jeho podnikatelskou činností. Příkladem, kdy příjem nemá nic společného s výnosy, může být výplata náhrady škody z pojistky – pro podnikatele jsou tyto peníze příjem, nejsou ale výnosem, protože nesouvisí s předmětem jeho podnikání. Podobně je to s náklady a výdaji. Náklady vznikají až v okamžiku spotřeby – to znamená, že peníze utracené za nákup materiálu jsou výdajem, ale nejsou nákladem, v ten se promění až ve chvíli, kdy je materiál spotřebován ve výrobě. Stejně tak peníze na nákup např. firemního automobilu jsou okamžitým výdajem, ale v účetnictví se jako náklad promítají postupně – jak se s opotřebováním automobilu postupně odepisuje vždy část hodnoty vozidla v podobě nákladů. Výnosy a náklady tak nemají přímou vazbu s „fyzickými“ penězi. Může se tak stát, že firma je sice z hlediska výnosů a nákladů v zisku, ve skutečnosti je však v aktuální finanční tísni, protože z hlediska porovnání příjmů a výdajů je v mínusu.

Jak se dělá výsledovka

Výkaz zisků a ztrát je dokument s předepsanou strukturou. Používá se buď ve zkrácené nebo plné verzi. Plnou verzi musí vypracovat podniky, které mají zákonem stanovenou povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. Menší podniky, které tuto povinnost nemají, si vystačí s jednodušší zkrácenou formou. Výsledovka se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu.
Výsledovka se dopracovává k několika výsledkům hospodaření. Provozní výsledek hospodaření dostaneme tehdy, pokud od tržeb podniku odečteme náklady související s provozem, u obchodních firem náklady na prodané zboží. Finanční výsledek hospodaření znamená výnosy z finančních činností očištěné o náklady na tyto činnosti. Provozní a finanční výsledek hospodaření dají po odečtení daně z příjmů tzv. výsledek hospodaření za běžnou činnost. Pokud k tomuto výsledku přičteme mimořádné výnosy a odečteme mimořádné náklady a daň z příjmů z mimořádné činnosti, máme mimořádný výsledek hospodaření. Sečtením mimořádného výsledku hospodaření a výsledku z běžné činnosti dostaneme výsledek hospodaření za účetní období.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *