Zaokrouhlování DPH

Se zaokrouhlováním je někdy potíž. Zaokrouhlovat se přitom při platbách v hotovosti musí často – ceny jsou většinou nikoli na celé koruny, ale i na nějaké ty haléře. V hotovosti ale zná česká měna už dávno pouze celé koruny. Jak si ale při zaokrouhlování poradit s DPH, která je také součástí ceny?

Vše se řídí zákonem o dani z přidané hodnoty. Ten stanoví, jak zaokrouhlovat samotnou výši daně – zaokrouhlení celkové výše platby už je na každém podnikateli. Postupovat je možné v zásadě dvěma způsoby. Dojdeme ke stejnému výsledku, jen cesta k němu se liší. Daň je možné vypočítat buď coby součin základu daně a sazby daně nebo z celkové platby za zdanitelné plnění.

Součin základu a sazby daně

V případě, že počítáme daň jako součin základu a sazby daně, vypočtená daň se, pokud základ daně není v celých korunách, zaokrouhlí podle klasických matematických pravidel zaokrouhlování – tedy že do čísla pět se zaokrouhluje dolů, od čísla pět nahoru. V tomto případě se směrem dolů k nejbližší celé koruně zaokrouhluje částka nižší než 50 haléřů, směrem nahoru částka od padesáti haléřů výš. Cena včetně daně se pro pak spočítá jako součet základu daně a DPH ve vypočtené výši.

Celková platba

V případě, kdy DPH počítáme z celkové úplaty za zdaněné plnění, kde je už zahrnuta i DPH, vypočítáme daň za pomoci koeficientu. Tento způsob se používá především u paragonů (zjednodušených daňových dokladů).

Pro základní sazbu DPH 21 % je koeficient 0,1736, u sazby 15 % je koeficient 0,1304. Daň je pak součin celkové přijaté částky a koeficientu – v haléřích nebo v celých korunách. Cena bez daně je rozdíl mezi celkovou částkou za plnění a vypočtenou daní po případném zaokrouhlení.

Jak dál se zaokrouhlením

Daň je tedy zaokrouhlena, jak je to ale se zaokrouhlením celkové částky? U bezhotovostních plateb není zaokrouhlení nutné, u hotovosti, od té doby, co už haléře byly staženy z oběhu, ano. V praxi se nabízí několik způsobů. Zaokrouhlení je možné přiřadit k jedné z použitých sazeb na dokladu – buď do té s nejvyšší, nebo naopak s nejnižší hodnotou – anebo do nulové sazby. Podle zákona o DPH zaokrouhlení daně nijak neovlivňuje samotný základ daně. Zaokrouhlení zahrnuté do nulové sazby se proto jeví jako „nejčistší“ řešení. U zjednodušeného dokladu je možné vypočíst DPH koeficientem z celkové skutečně zaplacené platby (např. 976 korun, přestože jde o zaokrouhlenou cenu pro platbu v hotovosti a „původní“ cena byla 975,90 Kč).

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *